10 misverstanden over uw rechten als verdachte

1
“We kunnen niet langer op uw advocaat wachten en beginnen alvast met het verhoor”

U heeft vanaf de eerste minuut recht op rechtsbijstand, in die zin dat u éérst een advocaat mag spreken (recht van consultatie) voordat u mag worden verhoord door de politie;


Vervolgens heeft u recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.


Indien de politie weigert te wachten op de advocaat - vaak wordt dan gezegd dat het niet langer wachten in opdracht van de Officier van Justitie is - handelt de Politie onrechtmatig en moet u weigeren aan te vangen met het verhoor (dus niet aan tafel gaan zitten met de verhorend politieambtenaar!) of, indien dat niet lukt, moet u volstaan met het antwoord:

“Zwijgrecht; Ik wil mijn advocaat”


5
“U mag niet jokken."

U mag zoveel jokken als u wilt maar vaak is dit niet verstandig.

Indien u liegt, kletst u zichzelf vaak vast.


Wat nog belangrijker is: duidelijke leugens kunnen tegen u worden gebruikt voor het bewijs!


Ook daarom is het beter eerst te overleggen met een advocaat vóórdat u een verklaring aflegt.


9
“Als u meewerkt, mag u (eerder) naar huis”

In kleine zaakjes kan dit soms het geval zijn maar vaker levert u, door te verklaren over uw betrokkenheid, zelf argumenten aan om u langer vast te houden.


(“U heeft zelf bekend en nu zijn we bang dat u het weer gaat doen”)


2
“Ik mag toch zelf bellen met familie en mijn advocaat?”

Dat is alleen in Amerikaanse films.


In Nederland mag een aangehouden persoon zelf met niemand bellen, ook niet met zijn advocaat!

Wèl dient de politie zo spoedig mogelijk de eigen of een piket-advocaat te waarschuwen.


Het is daarom verstandig altijd een kaartje met de naam van de advocaat op zak te hebben.


6
“Wij, verbalisanten maken wel uit hoe uw verklaring wordt opgeschreven."

Juist niet: De politie moet alles zoveel mogelijk in uw bewoordingen noteren.

Hetgeen u zegt, is juist úw verklaring.


Dit betekent dat u beslist of de verbalisanten de door hen uitgetikte verklaring moeten veranderen of aanvullen.


Indien uw verklaring, in uw ogen, niet voor 100% klopt, moet u dat aangeven en laten veranderen;

Anders moet u de verklaring niet ondertekenen!


10
“Wat ik informeel vertel, tijdens een rookpauze of tijdens een autoritje, mag niet tegen mij worden gebruikt”

Alles wat u op enig moment tegen een verbalisant of tegen een ander zegt, in de aanwezigheid van een verbalisant, kan en zal tegen u worden gebruikt!


3
“U moet meewerken aan het onderzoek “

Behoudens enkele uitzonderingen, zoals het laten afnemen van vingerafdrukken, hoeft u niet mee te werken aan het verzamelen van bewijs tegen u zelf.


7
“U moet uw verklaringen ondertekenen”

U behoeft nooit iets te ondertekenen.


Het is vaak niet verstandig een verklaring te ondertekenen.4
“U moet antwoord geven op onze vragen”

U bent niet verplicht antwoord te geven op aan u gestelde vragen of op andere wijze mee te werken aan het onderzoek


De politie is ook verplicht u bij de aanvang van ieder verhoor te wijzen op uw zwijgrecht.


Het is in het algemeen verstandig eerst de komst van de advocaat af te wachten voor dat u een verklaring aflegt!


8
“Het maakt niet uit of u uw eigen verklaring wel of niet ondertekent”

Dit maakt wel degelijk uit!


Indien u uw verklaring ondertekent, “verzegelt” u daarmee als het ware uw verklaring.


U kunt daar later op geen enkele manier meer op terugkomen.


(Dit wil overigens niet zeggen dat een niet door u ondertekende verklaring op geen enkele manier tegen u mag worden gebruikt.

Het is daarom ook altijd zaak om voorzichtig te zijn met hetgeen u aan de verbalisanten vertelt.)


 © 2022 Andel & Weening Advocaten